Ikke all informasjon på nett er til å stole på. Derfor har vi samlet noen lenker vi syns er gode. Gi gjerne beskjed dersom du finner feil.
iStock_000015143546Small

Om nevrologiske sykdommer:

https://nevrologi.legehandboka.no/

Om migrene: 

https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/pasientinformasjon/sykdommer-og-symptomer/migrene-pasientinformasjon/

Om bruk av migrene/hodepinemedisiner under svangerskap og amming: 

https://stolav.no/Documents/NKH/Medikamenter%20mot%20migrene%20under%20svangerskap%20og%20amming%20%20Vurdering%20av%20sikkerhet.pdf.pdf

Om de forskjellige forebyggende medisiner ved hodepine: 

https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nasjonal-kompetansetjeneste-for-hodepine/hodepine-diagnose-utredning-og-behandling#pasientinformasjon-ved-ulike-forebyggende-medikamenter

Om spenningshodepine/tensjonshodepine: 

https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/pasientinformasjon/sykdommer-og-symptomer/hodepine-av-spenningstype-hst—pasientinformasjon-nel/

Om cervikogen hodepine: 

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hodepiner/cervikogen-hodepine/

Om medikamentoverforbrukshodepine: 

https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/pasientinformasjon/sykdommer-og-symptomer/medikamentoverforbrukshodepine-pasientinformasjon/

Om kronisk utmattelsesyndrom:

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-cfsme/kunnskapsformidling/informasjonsmateriell

http://resource.nhi.no/resource/7924-27-cfs.pdf

Om epilepsi: 

https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/sykdommer/epilepsi/pasientinformasjon/

Om Parkinson sykdom: 

https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/pasientinformasjon/sykdommer-og-symptomer/parkinson-pasientinformasjon/

Om polynevropati: 

https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/pasientinformasjon/sykdommer-og-symptomer/polynevropati-pasientinformasjon/

Informasjon om flere nevrologiske sykdommer/tilstander finner du på: 

 https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/pasientinformasjon/sykdommer-og-symptomer/

Medisinsk informasjon og databaser for nevrologi og hodepine
Norsk:
Helsebiblioteket.no, en norsk database for helselitteratur

Oppsummert forskning innenfor enkelte emner, nakkeskader, kronisk utmattelsesyndrom og bruk av triptaner kan du finne her: http://www.helsebiblioteket.no/nevrologi


Her kan du søke i det norske legetidsskriftet.

Engelsk:
Her finner du informasjon på forståelig språk om de fleste nevrologiske sykdommer og hodepinetyper. I tillegg er der lenker til pasientorganisasjoner (i USA) og pasientbrosjyrer. Siden er ikke-kommersiell: http://www.ninds.nih.gov/disorders/disorder_index.htm

Søk i engelsk faglitteratur i verdens største medisinske bilbliotek www.pubmed.com Du må bruke engelske søkeord og gjerne flere søkeord for å avgrense søket ditt. 

British Medical Journal, BMJ , oppsummert forskning: http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/help/index.jsp

Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html