App for registrering av hodepine

Norsk kompetansesenter for hodepine ved St. Olavs Hospital i Trondheim, har i samarbeid med NTNU stått for utvikling av en ny hodepine-app som heter Brain Twin. Den finnes for både iOS og Android, og er en enkel måte å registrere hodepinen din. Slik registrering er viktig for at legen din skal kunne få et riktig bilde av hvordan din hodepine er og oversikt over medisinbruk. 

Husk å legge inn påminnelse i appen, lurt tidspunkt er på kveld.

Fra app store: https://apps.apple.com/no/app/brain-twin/id1492277360

Fra google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nordicbraintech.BrainTwin&hl=en_US&gl=US

En annen god app er Hodepinedagboken. Denne kan du enkelt dele med legen din under konsultasjoner via en kode.

https://apps.apple.com/no/app/hodepinedagboken/id1523651899?l=nb

eller https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doit.headache_app&hl=en_US&gl=US


Hodepinekalender og dagbok på papir: 

Her laster du ned hodepinekalenderen og dagboken. Disse er uvurdelige ved vurdering av diagnose og ved utprøving av ny og bedre behandling ved hodepine. Man bør da helst ha en registrering over tre måneder på forhånd (den grønne kalenderen) , før ny behandling startes. Se veiledning for utfylling på side 1 i kalenderen.
Dette er den viktigste kalenderen:
https://hodepinenorge.no/wp-content/uploads/2019/08/Hodepinekalender.pdf

Det er fint hvis du også fyller ut Dagboken for sju separate dager med hodepine.: https://hodepinenorge.no/wp-content/uploads/2021/10/Dagbokkort-for-registrering-av-hodepine.pdf

Skjermbilde 2013-08-29 kl. 14.48.27