IMG_0550Hodeverket er en privat klinikk for nevrologiske sykdommer. Klinikken mottar ikke offentlig tilskudd, og en nevrologisk vurdering og undersøkelse er mer tidkrevende enn hos de fleste andre spesialister. Dermed blir konsultasjonene kostbare. Arbeidsområdene for klinikken er:  

Hodepineklinikk: Profesjonell og omfattende vurdering hos nevrolog for behandling og oppfølging av alle hodepinetilstander inkludert migrene.

Nevrologisk vurdering: Vurdering, behandling og oppfølging av nevrologiske symptomer og sykdommer.

Hodeverket startet opp i 2007 i Sandnes, Rogaland.

Grunnlegger og ansvarlig nevrolog er Julie Sønnervik.
Julie er utdannet lege fra Universitetet i Bergen 1994 og er utdannet spesialist i nevrologi fra Stavanger Universitetssykehus i 2004. Hun jobbet ved nevrologisk avdeling ved sykehuset i 10 år, de siste årene som overlege.

Alle typer hodepine og migrene er hennes spesialinteresse og spesialkompetanse. 

IMG_0551Julie har vært i styret i Norsk Hodepineselskap i 8 år, og har i 5 år vært i styret i Norsk nevrologisk forening ( 2018-23). 

Julie er leder for referansegruppe for kompetansesenteret for hodepine- sykdommer ved St. Olavs Hospital i Trondheim og for referansegruppe for  et nytt pasientregister for alvorlige primære hodepiner(Cluster hodepine mm.) 

I samarbeid med Kompetansesenteret har hun deltatt utvikling av en hodepine-app for smarttelefoner. Se egen fane om hodepinekalendere.