Vi har deltatt i utprøving av nye migrenemedisiner, CGRP-hemmer i 2011. Studien er avsluttet.

Mars 2012 deltok vi i en forskningsstudie som utgikk fra Universitetet i Bergen om mestringsstrategier hos barn og unge med kronisk spennings/tensjonshodepine. Studien er avsluttet.  

I 2013 samarbeidet vi med NIMI (norsk idrettsmedisinsk institutt) om et pionerprosjekt med utprøving av LP (lightning process) som metode mot hodepine hos ungdom fra 13-18 år. Dette prosjektet er nå avsluttet. 

Vi deltar 2022-23 i en oppfølgingsstudie for pasienter på behandling med AJOVY; rekrutteringen er ferdig.

En stor studie pågår fra 2021 på Norsk Kompetansesenter for hodepine i Trondheim der det gis Botoxbehandling for kronisk migrene og klasehodepine ved hjelp av injeksjon mot ganglion sphenopalatinum(som vist på Schødingers katt på TV). Vi rekrutterer til begge studiene. Der er flere andre studier. For full oversikt se : 

https://www.ntnu.no/norhead

En annen studie er for pasienter med klassisk trigeminusnevralgi. Du kan melde din interesse til julie@hodeverket.no

iStock_000006207782XSmall