stock-photo-8788006-human-brainNevrologi er læren om sykdommer i det sentrale nervesysten som er hjernen og ryggmargen, og dessuten de perifere nerver, dvs. nervene som går ut til kropp, armer og bein.

Nevrologen er spesialist i disse sykdommene. Psykiske tilstander hører ikke inn under faget, men naturlig nok griper også disse sykdommene inn i de nevrologiske og vise-versa.

En nevrolog er først utdannet til vanlig lege, og har deretter gjennomgått spesialistutdannelse ved blant annet å jobbe med nevrologi på sykehus i fem år i tillegg til en del faglige kurs.

Nevrologen gjør alltid en omfattende vurdering.
Del 1 er sykehistorien som kan fortelle svært mye om hvilken tilstand som foreligger. Dette er det pasienten forteller på spørsmål fra legen, dessuten det som måtte være gjort av vurderinger og undersøkelser av tilstanden tidligere.
Del 2 er nevrologisk undersøkelse som er en smertefri undersøkelse, men der pasienten bør kle av seg til undertøyet. Nevrologen ser etter spesielle tegn ved å inspisere(se på) pasienten, undersøker muskelspenning og styrke, følelsen i huden generelt, slår reflekser med en liten hammer og som pasient må man utføre en del øvelser for  å sjekke om “den fysiske del av hjernen” jobber optimalt. 

Hvilke plager bør undersøkes av nevrolog?
Spørsmålet lar seg ikke besvare fullt ut her, men nedenfor listes opp vanlige nevrologiske symptomer.

  • muskelsvakhet
  •  forstyrrelser i hudens følsomhet; enten overfølsomhet, tap av følelse eller prikking, brenning, putefølelse under føttene o.l.
  • smerter som opptrer sammen med føleforstyrrelse eller utstrålende smerter
  • hodepine som oppstår brått, sent i livet eller med nedsatt livskvalitet el. arbeidsevne
  • plutselige anfall med bevisstløshet/besvimelser, kramper el. nedsatt/endret bevissthet(spørsmål om epilepsi)
  • talevansker
  • gangvansker
  • problemer med å styre armer/bein (koordinasjon), evt. skjelvinger
  • hukommelsessvikt
  • av og til aktuelt ved endret adferd eller personlighet

Dette har fastlegen greie på, er du usikker bør du kontakte fastlegen.
For mer informasjon: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-nevrologisk-forening/for-publikum/