medisinutprøving og forskning

Vi har deltatt i utprøving av nye migrenemedisiner, CGRP-hemmer i 2011. Studien er avsluttet.

Mars 2012 deltok vi i en forskningsstudie som utgikk fra Universitetet i Bergen om mestringsstrategier hos barn og unge med kronisk spennings/tensjonshodepine. Studien er avsluttet.  

I 2013 samarbeidet vi med NIMI (norsk idrettsmedisinsk institutt) om et pionerprosjekt med utprøving av LP (lightning process) som metode mot hodepine hos ungdom fra 13-18 år. Dette prosjektet er nå avsluttet. 

Det planlegges en stor studie utgående fra Norsk Kompetansesenter for hodepine i Trondheim om Botoxbehandling for kronisk migrene ved hjelp av injeksjon mot ganglion sphenopalatinum(som vist på Schødingers katt på TV). Studien kommer ikke igang før 2018. 

En annen studie er for pasienter med klassisk trigeminusnevralgi. Du kan melde din interesse til julie@hodeverket.no

iStock_000006207782XSmall