lenker om hodepine og nevrologi

Ikke all informasjon på nett er til å stole på. Derfor har vi samlet noen lenker vi syns er gode. Gi gjerne beskjed dersom du finner feil.
iStock_000015143546Small

Om migrene: http://nevro.legehandboka.no/sykdommer-og-symptomer/migrene-pasientinformasjon-33885.html

Om spenningshodepine/tensjonshodepine: http://nevro.legehandboka.no/sykdommer-og-symptomer/hodepine-av-spenningstype-hst-pasientinformasjon-nel-33863.html

Om cervikogen hodepine: http://nevro.legehandboka.no/sykdommer-og-symptomer/cervikogen-hodepine-pasientinformasjon-nel-33871.html

Om medikamentoverforbrukshodepine: http://nevro.legehandboka.no/sykdommer-og-symptomer/medikamentoverforbrukshodepine-pasientinformasjon-33875.html

Om kronisk utmattelsesyndrom: http://resource.nhi.no/resource/7924-27-cfs.pdf

Om epilepsi: http://nevro.legehandboka.no/sykdommer-og-symptomer/epilepsi-pasientinformasjon-35868.html

Om Parkinson sykdom: http://nevro.legehandboka.no/sykdommer-og-symptomer/parkinson-pasientinformasjon-32416.html

Om polynevropati: http://nevro.legehandboka.no/sykdommer-og-symptomer/polynevropati-pasientinformasjon-33742.html

Informasjon om flere nevrologiske sykdommer/tilstander finner du på: http://nevro.legehandboka.no/sykdommer-og-symptomer/

 
Medisinsk informasjon og databaser for nevrologi og hodepine
Norsk:
Helsebiblioteket.no, en norsk database for helselitteratur

Oppsummert forskning innenfor enkelte emner, nakkeskader, kronisk utmattelsesyndrom og bruk av triptaner kan du finne her: http://www.helsebiblioteket.no/nevrologi


Her kan du søke i det norske legetidsskriftet.

Engelsk:
Her finner du informasjon på forståelig språk om de fleste nevrologiske sykdommer og hodepinetyper. I tillegg er der lenker til pasientorganisasjoner (i USA) og pasientbrosjyrer. Siden er ikke-kommersiell: http://www.ninds.nih.gov/disorders/disorder_index.htm

Søk i engelsk faglitteratur i verdens største medisinske bilbliotek www.pubmed.com Du må bruke engelske søkeord og gjerne flere søkeord for å avgrense søket ditt. 

British Medical Journal, BMJ , oppsummert forskning: http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/help/index.jsp

Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html